Dataskyddsförklaring

Vi gläder oss åt att du besöker vår webbsida och tackar för ditt intresse i vårt företag och våra produkter. Det är viktigt för oss att skydda din privatsfär när du använder vår webbsida. Därför ber vi dig ta del av nedanstående information:

1) Insamling, bearbetning och användning av persondata

I princip kan du gå in på vår webbsida utan att vi samlar in dina persondata. Persondata samlas endast in om du meddelar oss dessa i samband med genomförande av ett avtal, vid öppnande av ett kundkonto eller när du tar kontakt med oss. Dessa data används, såvida inte annat uttryckligen överenskommits, enbart för att genomföra avtalet eller vid bearbetning av din förfrågan. Efter det att avtalet har slutförts, spärras dina data med hänsyn till de skatte- och handelsrättsliga arkiveringsfristerna. Därefter raderas de.

Därutöver samlar vi in persondata när du anmäler dig till att erhålla vårt nyhetsbrev per mejl. Dessa data används av oss i reklamsyfte i form av vårt nyhetsbrev, såvida du uttryckligen har accepterat detta.

Du kan när som helst avbeställa detta nyhetsbrev genom den i nyhetsbrevet angivna länken eller genom att meddela oss. Efter det att avbeställningen genomförts raderas din emailadress omedelbart.

2) Vidareföring av persondata

De av oss inhämtade personuppgifterna vidarebefordras i samband med uppdragshanteringen till den av leverantören anlitade transportören om detta är nödvändigt för att leverera varan. Vi vidarebefordrar dina betalningsuppgifter i samband med hanteringen av betalningar till det anlitade kreditinstitutet.

3) Cookies

Denna webbsida använder så kallade ”Cookies”. Dessa gör vår internetnärvaro totalt sett användarvänligare, effektivare och säkrare t.ex. när det gäller att snabba upp navigering på vår webbsida. Dessutom tillåter cookies oss att mäta den allmänna navigationen och antalet besök på sidan. Cookies består av små textfiler som placeras i din dator. Vi vill göra dig uppmärksam på att några av dessa cookies överförs av vår server till din dator. Här handlar det mest om så kallade ”session-cookies”. ”Session-cookies” kännetecknas av att de raderas automatiskt från din hårddisk när sessionen är avslutad. Andra cookies stannar kvar på din dator och gör det möjligt för oss att känna igen din dator nästa gång du besöker vår webbsida (så kallade permanenta cookies).

Självfallet kan du när som helst blockera cookies om din webbläsare tillåter detta. Men tänk på att vissa funktioner på webbsidan möjligtvis inte, eller enbart till viss del, kan användas om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies (från vår webbsida).

4) Användning av Youtube-videor

Denna webbplats nyttjar Youtubes inbäddningsfunktion för att visa och spela upp videor från leverantören "Youtube". Här används det utvidgade dataskyddsläget, vilket enligt leverantörsuppgifter påbörjar lagring av användarinformationen först vid uppspelning av videon. Om uppspelning av inbäddade Youtube-videor startar, använder leverantören "Youtube"-cookies för att samla in information om användarens beteende. Hänvisningarna från "Youtube" tjänar då bland annat till att registrera videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra felaktig användning. Oberoende av en uppspelning av inbäddade videor, upprättas vid varje besök på denna webbplats en förbindelse till Google-nätverket "DoubleClick", vilket utan vår påverkan kan utlösa ytterligare databearbetningsmoment.

Mer information om dataskydd på "YouTube" hittar du i dataskyddsdeklaration från leverantören under:

https://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/

5) Användning av Google AdWords Conversion-Tracking

Denna webbsida nyttjar online-annonseringsprogrammet Google AdWords och Conversion-Tracking inom ramen för detsamma. Cookien för Conversion-Tracking sparas om en användare klickar på en av Google administrerade annonser. Cookies innebär att små textfiler sparas på din dator. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och kan inte användas för personlig identifiering. Om användare besöker vissa sidor på denna webbplats och cookien fortfarande inte har gått ut, kan Google och vi se att användaren har klickat på annonsen och skickats vidare till denna sida. Varje Google AdWords-kund erhåller en unik cookie. Cookies kan därför inte spåras tillbaka till användaren via AdWords-kundernas webbplatser. Information som inhämtats genom Conversion-cookies syftar till att skapa Conversion-statistik för AdWords-kunder som har beslutat sig för Conversion-tracking. Kunderna får reda på det totala antalet användare som klickat på deras annonser och skickats vidare till en sida försedd med en Conversion-Tracking-tag. De erhåller dock ingen information med vilken användaren kan identifieras personligen. Om du inte vill delta i Tracking kan du avstå detta, genom att enkelt inaktivera cookien för Google Conversion-Tracking via din webbläsares användarinställningar. Du kommer då inte att registreras i Conversion-Tracking-statistiken.

6) Retargeting/remarketing/rekommendationsreklam

Denna webbplats använder Retargeting-teknologi från Google Inc. ("Google"). Denna gör det möjligt att vända sig specifikt till besökare på våra internetsidor som redan har intresserat sig för vår butik och våra produkter, med personlig, intresserelaterad reklam. Inkoppling av reklammaterial sker i samband härmed grundat på en cookie-baserad analys av tidigare användarbeteenden, varvid dock inga personuppgifter sparas. Vid Retargeting-teknologi sparas en cookie på din dator eller mobila användningsenhet, för att registrera anonymiserad data om dina intressen och på så vis anpassa reklamen individuellt efter den lagrade informationen. Dessa cookies är små textfiler som sparas på din dator eller mobila enhet. Du får därigenom reklam som med högre sannolikhet motsvarar dina produkt- och informationsintressen. Du kan permanent neka till utplacering av cookies för annonssyften, genom att ladda ned och installera webbläsar-pluginen i följande länk:

https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Mer omfattande information och dataskyddsbestämmelserna beträffande reklam och Google kan du ta del av här:

https://www.google.com/intl/sv/policies/technologies/ads /

7) Webbanalysstjänsten

Denna webbsida använder sig av Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc (”Google”). Google Analytics använder så kallade cookies, textfiler, som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbsidan. Den genom cookies insamlade informationen om din användning av denna webbsida överförs oftast till en server hos Google i USA och lagras där.

Vid aktivering av IP-anonymiseringen på denna webbsida, kortas dock din IP-adress ner av Google innan dess. Detta gäller i EU:s medlemsländer och andra stater som är knutna till EES. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till Googles server i USA där den sedan kortas ner. På uppdrag av denna webbsidas ägare, kommer Google att använda denna information för att utvärdera ditt bruk av webbsidan, för att sammanställa rapporter över webbsideaktiviteten och för att erbjuda webbsidans ägare ytterligare tjänster när det gäller webbsides- och internetanvändning.

Google kombinerar inte den inom ramen för Google Analytics av din webbläsare överförda IP-adressen med andra data. Du kan förhindra lagringen av cookies genom en motsvarande inställning i din webbläsare; vi gör dig dock uppmärksam på att du då eventuellt inte kommer att kunna använda dig av samtliga funktioner på denna webbsida fullt ut. Därutöver kan du förhindra att Google samlar in de uppgifter som genereras av en cookie gällande din användning av webbsidan (inkl. din IP-adress) och även Googles bearbetning av dessa data, genom att ladda ner och installera följande webbläsarplugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Vi hänvisar till att denna webbsida använder Google Analytics med tillägget ”_anonymizelp()” vilket innebär att IP-adresser enbart bearbetas i förkortad form för att utesluta att information härleds till en viss person.

8) Dina rättigheter och din kontaktmöjlighet

Du har rätt till kostnadsfri information om dina lagrade data liksom i förekommande fall rätt till korrigering, spärrning eller radering av dessa data. Om du har frågor gällande insamling, bearbetning eller användning av dina personliga data, vid information, rättelse, spärrning eller radering av data liksom vid återkallande av i förekommande fall lämnat samtycke, vänd dig då direkt till oss. Vår kontaktadress finns i vårt impressum.